Helgdagar Februari

Helgdagar februari hittar du här. Även flaggdagar och andra dagar värda att firas eller lyfta fram.

hj14 februari: Alla hjärtans dag – Valentindagen.
Valentindagen eller Alla hjärtans dag är en ganska modern företeelse och något som firas alltmer i Sverige. I engelsktalande länder firas Valentindagen sedan mycket lång tid tillbaka. Först på 1960-talet började affärer i Sverige via influenser från USA att lansera 14 februari som ”alla hjärtans dag.29 Februari: Skottdagen
Var fjärde år är det skottår* i Sverige och vi får då en extra dag i kalendern för att kompensera att solåret egentligen är ca 1/4 dygn längre än 365 dagar.
Tidigare låg skottdagen den 24 februari, men från och med år 2000 placeras skottdagen den 29 februari. Då behöver inte namnsdagarna flyttas.
Enligt gammal tradition var skottdagen den enda dagen då det var tillåtet för ogifta kvinnor att fria.

Fastlagen och fastan
Infaller oftast under februari. Ingen fast datum finns för detta. Läs mer under Andra traditioner

Sportlov
Alla skolbarn i Sverige har en veckas vintersportlov i februari. I Skåne infaller lovet vecka 8 – i slutet av februari. I övriga delar av landet är det sportlov v. 7-9.

* Skottår: Skottår är de år som är jämt delbara med fyra. Undantag är de årtal som är jämt delbara med 100. Sekelårtal är skottår enbart om de är jämnt delbara med 400. År 2000 var därför ett skottår.