Nya traditioner

Förutom våra gamla vanliga traditioner tillkommer hela tiden nya dagar som firas på en särskild dag varje år. Det har blivit inne att ha en särskild dag för lite allt möjligt faktiskt.

Här följer några exempel på våra nyare traditioner. Vissa traditioner hittar du mer information om (blåmarkerade). Ett nytt fönster öppnas då till den aktuella länken.

JANUARI
15 januari – Tulpanens dag
21 januari — Kramens dag (Hug Day)
27 januari — Förintelsens minnesdag

hj

FEBRUARI
Tisdagen innan fastan – Pannkakans dag & Fettisdagen
13 februari – Världsdagen för radio (UNESCO)
14 februari — Alla hjärtans dag – Valentindagen
21 februari — Internationella modersmålsdagen (FN)
28 februari — Fettisdagen

MARS
8 mars  —  Internationella kvinnodagen (FN)
14 mars – Pi-dagen
15 mars  —  Internationella dagen mot polisvåld
20 mars – Internationella glädjedagen (FN)
21 mars   —  Internationella dagen för skogar och träd (FN)
21 mars   —  Världspoesi-dagen
22 mars  — Internationella vattendagen (FN)
23 mars —  Världsmetereologi-dagen (FN)

APRIL
7 april   —  Världshälsodagen (WHO/FN)
12 april – Internationella dagen för bemannade rymdfärder (FN)
22 april – Internationella dagen för Moder Jord (FN)
23 april —  Världsdagen för böcker och upphovsrätt (UNESCO)
23 april – Engelska språkets dag (FN)
29 april — Internationella dansdagen / Dansens dag
30 april – Internationella Jazzdagen (FN)

MAJ
Första söndagen i maj –  Världsskrattdagen
3 maj — Internationella dagen för pressfrihet (FN)
11-12 maj – Världsdagen för flyttfåglar (UNEP)
15 maj —  Internationella familjedagen (FN)
17 maj —  Internationella telekommunikationsdagen (FN)
21 maj —  Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling (FN)
22 maj — Internationella dagen för biologisk mångfald (FN)
24 maj – ”Vesak” – Fullmånens dag (FN)
31 maj — Internationella dagen mot tobak (WHO)

JUNI
1 juni — Mjölkens dag
1 juni – Globala dagen för föräldrar (FN)
5 juni — Världsmiljödagen (FN)
6 juni — Fruktens dag
8 juni – Världshavsdagen (FN)
12 juni — Internationella dagen mot barnarbete (FN)
14 juni – Internationella blodgivardagen (WHO)
20 juni – Världsdagen för flyktingar (FN)
21 juni – Internationella yogadagen (FN)
23 juni – Internationella dagen för änkor (FN)JULI
26 juli —  Bellmandagen
30 juli – Internationella dagen för vänskap (FN)

AUGUSTI
4 augusti —  Hembygdsgårdens dag
12 augusti —  Internationella ungdomsdagen (FN)
13 augusti —  Vänsterhäntas dag
17 augusti — Internationella fyrdagen

SEPTEMBER
8 september — Internationella läskunnighetsdagen (FN)
15 september – Internationella dagen för demokrati (FN)
21 september — Internationella fredsdagen (FN)
22 september —  Internationella bilfria dagen
28 september — Geologins dag
29 september – Internationella sjöfartsdagen (FN)

OKTOBER
1 oktober – Internationella dagen för äldre (FN)
4 oktober — Kanelbullens dag
5 oktober – Internationella dagen för lärare (FN)
10 oktober — Världsdagen för mental hälsa (FN)
11 oktober – Internationella dagen för flickor (FN)
12 oktober — Internationella reumatikerdagen
ca 15 oktober — Vita käppens dag/Världssyndagen
16 oktober – Världslivsmedelsdagen (FN)
18 oktober — Internationella kravattdagen (slipsdagen)
24 oktober — FN-dagen
27 oktober — Nallens dag
31 oktober — Grannens dag

PRkanelbulle1

NOVEMBER
16 november – Internationella dagen för tolerans (FN)
19 november – Världsdagen för toaletter (FN)
20 november — Barnkonventions-dagen/Internationella barndagen (FN)
21 november — Musikfri dag
21 november – Världsdagen för TV (FN)
25 november — En köpfri dag (BND=Buy nothing day)
25 november — Internationella dagen mot våld mot kvinnor (FN)
29 november — Stora Lögaredagen (firas varje år på en lördag i slutet av nov)

dansatango

DECEMBER
1 december —  Internationella aids-dagen (FN)
10 december — Nobeldagen
10 december – Mänskliga rättigheternas dag (FN)
11 december — Tangons dag
11 december – Internationella dagen för världens berg (FN)

tango2