Sommar och vintertid

1980 införde Sverige sommartid. Sedan dess har vi flyttat klockan för att anpassa oss mellan sommar och vintertid. Tanken med sommartid är att man skall kunna nyttja dagsljuset bättre under sommarhalvåret.

Sommartid innebär att man förskjuter normaltiden. I slutet av mars flyttas klockan fram en timme och i slutet av oktober flyttas klockan tillbaka en timme. Vilket datum detta sker varierar varje år. Dock sker övergången alltid nattetid mellan lördag och söndag.

Har du svårt att komma ihåg om du skall flytta klockan framåt eller bakåt? I engelsktalande länder finns en enkel ramsa för att komma ihåg när man ska flytta fram respektive tillbaka klockan. Den lyder

”Spring forward
Fall backward”

kl